Kurzy a prožitkové aktivity

Nejvíce si ceníme věcí, které si sami vyrobíme nebo které pro nás vyrobil někdo blízký. K takovým věcem máme opravdový vztah.

Aktuální kurzy pro nejširší veřejnost

Ucelené prožitkové cykly pro děti od 1. do 9. třídy

O našich kurzech: Poznávání světa. Jak věci vznikají?

Dítě má nejhlubší vztah k věcem, které mu vyrobili jeho rodiče. Ti do nich vložili svou lásku a duši. Záleželo jim na tom, aby byla hračka, loutka… přesně pro jejich děťátko. Pokud dětem umožníme, aby poznávaly svět skrze náš pravdivý prožitek, získají i ony pravdivý vztah ke svému okolí - k lidem i k věcem.

Vždyť každé dítě se ptá: Jak věci vznikají? Kde se berou? Je na nás, abychom docenili význam této otázky a dokázali odpovědět. A protože nejlepším učitelem je vlastní zkušenost, je ideální, pokud si dítě může vše samo vyzkoušet.

Naše tvořivé kurzy se dřevem a s ovčí vlnou se snaží oslovit děti i dospělé a prostřednictvím ruční práce nabídnout odpověď na hluboko zasunutou otázku po souvislosti mezi námi a okolním světem.

Organizace kurzů

Kurzy jsou určeny pro školy a veřejnost (rodiče s dětmi - kurzy se mohou odehrávat i u Vás doma, mateřská centra, pěstounské rodiny...), uvítáme i účastníky ze skautských oddílů, domů dětí a mládeže (DDM), příměstských táborů, kroužků a klubů. U každého kurzu je uveden věk a počet účastníků, potřebný k otevření kurzu. Pokud máte o kurz zájem, co nejdříve nás kontaktujte - při naplnění kurzu dohodneme termín a sdělíme vám další podrobnosti.